Specjalizacje

 SPECJALIZACJE

big-title-section-separator

 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI:

 

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

SEPARATOR

Sprawy o rozwód lub separację, podział majątku, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, sprawy dot. władzy rodzicielskiej i in.

PRAWO SPADKOWE

SEPARATOR

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, nieważność testamentu i in.

PRAWO RZECZOWE

SEPARATOR

Obrót nieruchomościami, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności, eksmisje, najmy, naruszenie posiadania, sprawy własnościowe, odzyskiwanie nieruchomości i in.

 

PRAWO CYWILNE

SEPARATOR

Np. sprawy o zapłatę, analiza i przygotowanie projektów umów, odszkodowania i in.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

SEPARATOR

Np. dotyczące wymeldowania, obywatelstwa, transkrypcji ak tów stanu cywilnego, odwołania od decyzji, skargi do WSA i in.

SPRAWY KARNE

SEPARATOR

Prowadzenie postępowań w różnego rodzaju sprawach karnych

 

 

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

 

TWORZENIE I REJESTRACJA SPÓŁEK

SEPARATOR

OBSŁUGA SPÓŁEK

SEPARATOR

OPINIOWANIE UMÓW

SEPARATOR

 

SPORZĄDZANIE UMÓW

SEPARATOR

PORADY I OPINIE PRAWNE

SEPARATOR

PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH

SEPARATOR